sowie

Akcje ekologiczne, ekologia w Wałbrzychu i okolicach. Dbaj o środowisko naturalne.

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca sierpień 2014
Znaleziono 8 newsów
2014-08-26 10:26

Trudno będzie Andrzejowi Kosiórowi, prezesowi Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych przekonać mieszkańców Gaju do budowy na ich osiedlu zamkniętego reaktora do spalania odpadów. Spotkanie, które odbyło się w szkole na Gaju nic nie dało. Każda ze stron pozostała przy swoich racjach.

czytaj więcej... (kliknij)

2014-08-26 10:13

Ponad 13 tys. złotych z dotacji Ministerstwa Gospodarki zostanie przeznaczonych na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Świdnica.

czytaj więcej... (kliknij)

2014-08-12 13:33

Program „Powietrze” to z kolei czwarty obszar planu „Zielony Wałbrzych 2020”. Powietrze w Wałbrzychu jest najbardziej czyste spośród wszystkich miast w Polsce, liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Jakość powietrza uległa poprawie przez ostanie 15 lat w wyniku modernizacji zakładów koksowniczych i zamknięcia kopalń. Problem jednak stanowi pył zawieszony PM10, który przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. Spowodowane jest to pyłem ulicznym i z powierzchni pól, ogrzewaniem węglowym oraz poprzemysłowymi terenami. Występuje niska emisja, ponieważ przekroczone zostały normy czystego powietrza.

czytaj więcej... (kliknij)

2014-08-12 13:32

Interesującym programem wchodzącym w skład planu „Zielony Wałbrzych 2020” jest „Czysta woda”. Poprzemysłowe następstwa, które spowodowały zanieczyszczenie wód na terenie Wałbrzycha wymagają wprowadzenia systemu naprawczego. Miasto o górskim krajobrazie nie dysponuje wystarczającą ilością wody pitnej. Niejednokrotnie woda transportowana jest z odległych miejscowości. Najwięcej istnieje wód powierzchniowych w charakterze strumieni i potoków górskich.

czytaj więcej... (kliknij)

2014-08-12 13:32

Program „Transport publiczny’ jest trzecim obszarem działalności planu „Zielony Wałbrzych 2020”. W 2012 roku Rada Miasta Wałbrzycha uchwaliła „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” w Wałbrzychu i Szczawnie-Zdroju. Transport oparty o nowe technologie rozwijany jest cały czas konsekwentnie z podjętym planem. Nowoczesna komunikacja autobusowa nie tylko jest energooszczędna ale również spełnia europejskie normy emisyjne w celu ochrony środowiska naturalnego. Sieć połączeń komunikacyjnych i rowerowej jest rozwijania także w Szczawnie-Zdroju, Boguszowie-Gorce, Jedlinie-Zdrój i Miroszowie. W programie zaplanowano utworzenie do 2017 roku strefy wolnej od pojazdów spalinowych.

czytaj więcej... (kliknij)

2014-08-12 13:31

Projekt „Rowery Wałbrzych 2020” jest jednym z obszarów programu „Zielony Wałbrzych 2020”, zaplanowanego na najbliższe lata. Priorytetem projektu jest rozbudowanie infrastruktury rowerowej w celu ułatwienia poruszania się w mieście rowerzystów, a tym samym zapewnienie ochrony środowiska naturalnego. Zaplanowano budowę ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych w granicach 5-10 km rocznie. Infrastruktura rowerowa ma powstawać przy modernizowanych lub nowych drogach w trosce o przyrodę. Koszt takiej inwestycji wyniesie około 4 mln zł rocznie. Rozwój proekologicznych środków transportu jest zjawiskiem znanym na świecie. W projekcie zaplanowane jest wybudowanie sieci wypożyczalni rowerów miejskich, wyposażonych we wspomaganie elektryczne. Koszt ten będzie sięgał jednorazowo 3 mln zł.

czytaj więcej... (kliknij)

2014-08-12 13:30

„Zielony Wałbrzych 2020” to program ochrony środowiska zaplanowany do 2020 roku. Program nie jest powszechnie znany, dlatego powinien zostać przybliżony społeczeństwu. W szkołach grono pedagogiczne edukuje dzieci i młodzież na temat ochrony środowiska. Program wymaga zrozumienia, akceptacji i konsekwentnej realizacji oraz na wysokim poziomie zaangażowania w ochronę zasobów naturalnych. Projekty zaplanowane na lata 2014-2020 muszą opierać się na racjonalnym budżecie Wałbrzycha. Celem programu „Zielony Wałbrzych 2020” jest poprawienie środowiska naturalnego w mieście.

czytaj więcej... (kliknij)

2014-08-11 10:59

Przyjechali z Autonomii Palestyńskiej i są mieszkańcy Izraela, Palestyny i Etiopii. Odwiedzili już Kraków, Oświęcim, a teraz przyszedł czas również na Świdnicę. Młodzież zaprosili władze gminy Świdnica i Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji.

czytaj więcej... (kliknij)