sowie

Akcje ekologiczne, ekologia w Wałbrzychu i okolicach. Dbaj o środowisko naturalne.

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca styczeń 2012
Znaleziono 1 newsów
2012-01-18 11:28

Aż 80 procent dofinansowania może wynosić zaliczka udzielona na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioski o dotację będą rozpatrywane 31 marca, 30 czerwca i 31 sierpnia według kolejności zgłoszeń. W razie wykorzystania wszystkich środków pozostałe wnioski rozpatrzone zostaną dopiero w przyszłym roku. Rada Gminy przeznaczyła na ten cel aż 400 tysięcy złotych. Dotacja może być udzielona jeżeli, przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie budowana na obszarze, na którym nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi Gminy, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe będą ekonomicznie nieuzasadnione. Jej przepustowość nie może także przekraczać 5 m3 na dobę – mówi wójt gminy Teresa Mazurek. Dofinansowanie w wysokości 400 tysięcy złotych rada Gminy wraz zasadami udzielania dotacji uchwaliła jednogłośnie na ostatniej sesji w 2011 roku. Postanowiono, iż na poczet dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków może być udzielona zaliczka do wysokości 80 % przewidzianego dofinansowania z tym, że: w przypadku oczyszczalni wybudowanej na potrzeby jednej nieruchomości przeznaczonych będzie nie więcej jak 4 tysiące złotych, w przypadku dwóch lub trzech sąsiadujących ze sobą nieruchomości, stanowiących własność różnych osób nie więcej jak 5 tysięcy złotych i dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym stanowiącym współwłasność różnych osób nie więcej jednak niż 5 tysięcy złotych pod warunkiem podłączenia wszystkich lokali do przydomowej oczyszczalni ścieków.

czytaj więcej... (kliknij)