sowie

Akcje ekologiczne, ekologia w Wałbrzychu i okolicach. Dbaj o środowisko naturalne.

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca kwiecień 2009
Znaleziono 5 newsów
2009-04-24 12:53

Konkurs "Wodny Świat Wałbrzycha" został ogłoszony po raz pierwszy w tym roku przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przedsięwzięcie wiąże się z obchodzonym co roku 22 marca Światowym Dniem Wody.
Celem konkursu jest upowszechnianie postaw wśród dzieci i młodzieży wobec zagrożeń, jakie niesie współczesny świat z dostępnością do wody pitnej. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nadesłano ponad siedemdziesiąt prac, z których komisja konkursowa wybrała zwycięzców oraz przyznała wyróżnienia.
Komisja konkursowa ustaliła następujące kryteria oceny prac: zgodność przygotowanej pracy z tematem, estetyka wykonania, ogólne walory artystyczne, oryginalność pomysłu.
Uroczystego wręczenia nagród i dyplomów dokonano 8 kwietnia 2009 r. Nagrody wręczał Wiceprezes Zarządu WPWiK Sp. z o.o. Tomasz Senyk.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-04-23 15:54

22 kwietnia to DZIEŃ ZIEMI. Jest to ogólnoświatowa akcja mająca na celu promowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska. W Wałbrzychu z tej okazji przeprowadzana jest akcja sprzątania pomnikowej alei lipowej biegnącej od ul. Wrocławskiej w kierunku Palmiarni, przecinając ul. Wilczą.
Aleję sprzątają uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu. Koordynatorem akcji jest Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Wałbrzych z/s w Mokrzeszowie. Jednorazowe worki i rękawice zostały zakupione i przekazane uczestnikom akcji przez Gminę Wałbrzych. Żródłem finansowania akcji jest gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Akcję wspiera również ALBA Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu, która bezpłatnie odbierze zebrane śmieci.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-04-14 09:50

86 zadań zrealizowano na terenie subregionu wałbrzyskiego w ramach dofinansowań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód. Łączna kwota zasileń wyniosła blisko 30 milionów złotych.
– Najbardziej dynamiczne obszary w pozyskiwaniu środków to Strzegom, Wałbrzych, gmina wiejska Świdnica i cała Kotlina Kłodzka. Ważne podkreślenia jest to, że zapytania radnych miasta Wałbrzycha i radnych powiatu o cieki wodne znajdują swoje odzwierciedlenie we wnioskach. Z rejonu wałbrzyskiego jest cała lista zadań, między innymi ze Strugi, Starych Bogaczowic czy Witkowa Śląskiego. W tych miejscach obecnie czyszczone są koryta rzek, gdzie umacnia się wały przeciwpowodziowe – mówi Jerzy Tutaj, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-04-07 09:27

Cenne nagrody rzeczowe i specjalne mogą zdobyć uczniowie świdnickich szkół w konkursie ekologicznym "Ekopasje”.
- Chcemy nagrodzić autorów krótkich filmów, prezentacji multimedialnych oraz animowanych obrazków, promujących zachowania chroniące środowisko. Konkursem chcemy zainteresować uczniów wszystkich świdnickich szkół. Prace mogą być tworzone wspólnie z rodzicami, bądź pod opieką nauczycieli – mówi Anna Schindler z wrocławskiego Stowarzyszenia „Nowa Idea”, które wspólnie z Urzędem Miejskim w Świdnicy organizuje konkurs.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-04-07 09:25

"Od nas zależy przyszłość Ziemi". Pod tym hasłem 2 kwietnia 2009 w Publicznym Gimnazjum Nr1 im. Sybiraków odbył się VII Międzygimnazjalny Turniej Ekologiczny.
W wiosennej scenerii pełnej kolorowych kwiatów rywalizowały ze sobą drużyny z Żarowa, Strzegomia, Gimnazjum Nr 2 w Świebodzicach i Gimnazjum Integracyjnego ze Świebodzic oraz drużyna gospodarzy.
Konkurencje były zróżnicowane zarówno pod względem treści jak i formy. Oprócz pytań z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących ekologii i ochrony środowiska, uczniowie musieli wykazać się również umiejętnościami aktorskimi w konkurencji "Alternatywne źródła energii", smakowymi w konkurencji dotyczącej rozpoznawania owoców po smaku soku i budowniczymi w żartobliwej konkurencji - budowa wieży z papieru toaletowego.

czytaj więcej... (kliknij)