sowie

Akcje ekologiczne, ekologia w Wałbrzychu i okolicach. Dbaj o środowisko naturalne.

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca marzec 2011
Znaleziono 8 newsów
2011-03-29 18:22

Ministerstwo Środowiska zaprasza nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz lekcji w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem elementów edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Ministerstwo Środowiska zaprasza nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy scenariusz lekcji w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem elementów edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Czym jest zrównoważony rozwój? To pojęcie wciąż nowe w Polsce, choć narodziło się już w latach 80. Koncepcja zrównoważonego rozwoju zwraca uwagę na to, że wszystkie kraje powinny rozwijać się w taki sposób, aby odpowiadać na potrzeby obywateli, a jednocześnie nie utrudniać rozwoju przyszłych pokoleń (np. poprzez niszczenie środowiska lub nadmierną eksploatację zasobów).

Ida zrównoważonego rozwoju zwraca uwagę na zależność pomiędzy społeczeństwem, gospodarką a środowiskiem; podkreśla, że rozwój jednej z tych trzech sfer nie może odbywać się kosztem innej. Dlatego planując rozwój gospodarczy powinniśmy kierować się potrzebami ludzi i środowiska, a polityka ochrony środowiska powinna brać pod uwagę konieczność rozwoju gospodarczego i realizacji potrzeb społecznych.


czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-28 10:20

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w spotkaniu on-line z konsultantem w dniu 29 marca 2011 r. w godzinach: 10:00-12:00 na temat: możliwości pozyskania wsparcia na projekty badawcze i wdrożeniowe w dziedzinie innowacji ekologicznych.

Zakres czatu:
- Polityka europejska w zakresie ekoinnowacji
- Projekty badawcze realizowane przez MSP i na rzecz MŚP w dziedzinie ekoinnowacji - wsparcie w ramach 7-ego Programu Ramowego
- Projekty badawcze z obszaru Współpraca
- Badania na rzecz MŚP i stowarzyszeń MŚP
- Projekty wdrożeniowe realizowane przez MŚP w dziedzinie ekoinnowacji - wsparcie w ramach Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP
- Projekty pilotażowe i powielania rynkowego
- Wsparcie ekoinnowacji na poziomie krajowym i regionalnym

czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-19 18:32

Do 2012 roku wszystkie tradycyjne butelki napoju Pepsi zastąpią nowe w 100 procentach ekologiczne i przyjazne środowisku.

W wyglądzie butelki nie będą się niczym różnić się od tych tradycyjnych. Nie zmieni się także ich cena.
- Butelki z nowego materiału będą kosztować tyle samo, co zrobione z PET, nowe opakowanie będzie także odpowiednio chronić napój przed wpływem szkodliwych czynników - podkreśla Rocco Papalia, wice prezes PepsiCo.

Dotychczasowe plastikowe butelki zastąpią nowe, specjalne, ekologiczne butelki. Do produkcji ekobutelek Pepsi, zamierza użyć przede wszystkim materiału roślinnego, takiego jak - trawa, kora sosnowa, łuski kukurydziane czy obierki od ziemniaków.

Pepsi ma nadzieję, że nowa technologia to przełomowe odkrycie. Dzięki wprowadzeniu na rynek opakowań w 100 proc. ekologicznych producenci ograniczyliby emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Poza tym opakowania ulegałyby całkowitej biodegradacji, nie zanieczyszczając środowiska. Dla porównania konkurencyjny koncern Coca-Coli posiada butelki tylko w 30 procentach złożone z roślinnych komponentów.

czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-19 18:30

Już po raz kolejny uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "EKO-PLANETA". Wcześniej dzieci przygotowywały się i poznawały problemy świata przyrody na zajęciach koła przyrodniczego.

W konkursie wzięło udział trzydziestu uczniów z klas piątych i szóstych. Tak liczny udział był możliwy dzięki sfinansowaniu uczestnictwa dzieci przez Radę Rodziców PSP-2, za co bardzo dziękujemy. Teraz pozostało nam już tylko czekać na wyniki.
Małgorzata Krzyszycha

 

czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-19 18:11

Wszystkie odpady tzw. wielkogabarytowe - czyli zużyte meble, sprzęt AGD i RTV, można bezpłatnie oddać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach - codziennie, w godzinach pracy Zakładu czyli od 7.00 do 15.00. Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć ich do ZGK, należy wystawić je w pobliżu pojemnika na śmieci. Raz w tygodniu specjalny samochód objeżdża całe miasto i zbiera tego typu odpady.

Apelujemy do mieszkańców o skorzystanie z tej oferty i nie wyrzucanie mebli np. do rzeki (kilka tygodni temu można było zauważyć mebel "pływający" w okolicach mostu przy ul. Łącznej) czy pobliskich lasów. Niedawno pracownicy ZGK zrobili przegląd okolicznych dróg leśnych i miejsc mniej uczęszczanych, skąd wywieźli... 6 pełnych ciężarówek śmieci różnego typu.

czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-17 16:38

W wałbrzyskim Ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące wiosennych porządków w mieście. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele urzędu, spółdzielni mieszkaniowych, MZB, MZUK oraz zarządcy dróg. Podczas spotkania przedstawiono zakres oraz stopień zaawansowania prac zaplanowanych do wykonania po sezonie zimowym. Wskazano również główne problemy związane z utrzymaniem porządku i czystości.

Na terenach gminnych prace związane z porządkami już ruszyły. Pozostali zarządcy również zadeklarowali, że na podległych im terenach prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Ustalono, że wszystkie tereny będą jeszcze częściej kontrolowane przez Straż Miejską. Ponadto strażnicy miejscy organizować będą kompleksowe kontrole poszczególnych dzielnic zgodnie z przygotowanym i upublicznionym wcześniej harmonogramem. Ma to zmotywować zarządców i właścicieli nieruchomości do utrzymywania porządku na swoich terenach.

W najbliższym czasie dokonana zostanie inwentaryzacja wszystkich dzikich wysypisk na terenie miasta. Wobec właścicieli terenów, na których się one znajdują zastosowane zostaną sankcje wynikające z ustawy o odpadach.

Straż Miejska zobligowana została również do wzmożonych kontroli właścicieli nieruchomości pod kątem zawartych umów na odbieranie odpadów oraz karania za ujawnione wykroczenia.

Ustalono, że podobne spotkania odbywać się będą co kwartał, a w miarę potrzeby nawet częściej.

czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-09 16:15

Reklamy świetlne, tablice informacyjne w tramwajach, czytniki DVD, oprawy doświetlające drogi ewakuacyjne czy nawet kontrolki w samochodach - diody elektroluminescencyjne towarzyszą nam na co dzień niemal na każdym kroku. Technologia LED znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach techniki: od architektury po meblarstwo, od sygnalizacji po oświetlenie, od budownictwa mieszkaniowego po wnętrza komercyjne… Co świadczy o jej popularności?

Przepis na długowieczność

Technologia LED (czyli Light Emitting Diode - dioda emitująca światło) to jedno z nowocześniejszych rozwiązań oświetleniowych ostatnich lat. Duża żywotność sprawia, że żarówki diodowe mogą być eksploatowane co najmniej cztery razy dłużej niż tradycyjne świetlówki kompaktowe. Diody umożliwiają oświetlenie całych ciągów komunikacyjnych i mogą pozostać zapalone bez przerwy - w dzień i w nocy. Stąd znajdują zastosowanie nie tylko w gospodarstwach domowych, ale przede wszystkim - we wnętrzach komercyjnych czy obiektach użyteczności publicznej, gdzie światło potrzebne jest przez 24 godziny na dobę.

czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-09 16:14

Zanieczyszczenie powietrza dymem tytoniowym w pubach i restauracjach przestrzegających zakazu palenia jest ok. cztery razy niższe, niż w lokalach, w których prawo nie jest egzekwowane, a klientów wręcz przybyło. Takie są pierwsze wyniki badań - informuje PAP.

Badania prowadzą naukowcy z Zakładu Chemii Ogólnej i Nieorganicznej sosnowieckiego Wydziału Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykazało ono też, że w ponad 40 proc. objętych badaniem lokali nowe przepisy nie są w pełni przestrzegane lub są całkowicie ignorowane. Brakuje wydzielonych pomieszczeń dla palących, palarni czy wentylacji.

- Na podstawie tych wstępnych badań możemy z całą pewnością powiedzieć, że wprowadzenie zakazu palenia znacznie poprawiło jakość powietrza w tych pomieszczeniach, a tym samym zmniejszyło narażenie biernego palacza na substancje zawarte w strumieniu dymu. Trzeba też zauważyć, że liczba klientów w tych lokalach jest znacznie większa, a więc mit, jakoby klienci odpływali z pubów po wprowadzeniu zakazu, jest rzeczywiście mitem - powiedział w środę PAP doc. Jan Czogała.


czytaj więcej... (kliknij)