sowie

Akcje ekologiczne, ekologia w Wałbrzychu i okolicach. Dbaj o środowisko naturalne.

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Lista newsów z miesiąca luty 2009
Znaleziono 6 newsów
2009-02-25 16:03

Wszystkich internautów serdecznie zapraszamy do serwisu www.sowie.pl gdzie znaleźć można między innymi najświeższe newsy oraz informacje z Wałbrzycha i regionu.

2009-02-25 09:10

Urząd Miejski w Wałbrzychu już od 2007r. prowadzi akcję pn. "Stare leki zanieś do Apteki”, której celem jest edukacja oraz promowanie selektywnej zbiórki odpadów, w tym przypadku – przeterminowanych leków. Pojemniki do zbiórki leków, tzw. „konfiskatory” zdążyły już wpisać się w wizerunek aptek uczestniczących w akcji.
W każdym gospodarstwie domowym znajdują się niepotrzebne lekarstwa. Warto więc zrobić przegląd domowych apteczek i odłożyć na bok leki, które nie będą nam już potrzebne. Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi, a wyrzucone do „domowych śmieci” stanowią także poważne zagrożenia dla środowiska. Dlatego też niepotrzebne lub przeterminowane leki z domowych apteczek zanieśmy do jednej z aptek uczestniczących w zbiórce. Tam znajduje się specjalny pojemnik, do którego można wrzucać lekarstwa. Jest to gwarancją, że zostaną one unieszkodliwione w bezpieczny sposób.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-02-23 12:00

Już po raz czwarty w Wałbrzychu realizowana będzie kampania "Ekologicznie i bezpiecznie" połączona z konkursem "Bezpieczny Kierowca". To pierwsze na Dolnym Śląsku długofalowe działanie, które skutecznie podnosi świadomość kierujących oraz innych uczestników ruchu w zakresie rozsądnego i ekologicznego prowadzenia pojazdów, kultury jazdy, a także udzielania pierwszej pomocy. W przedsięwzięciu, które realizuje Akademia Bezpiecznej Jazdy Piotra Starczukowskiego wspólnie z fabryką Toyota Motor Manufacturing Poland, każdego roku bezpłatnie bierze udział ok. 200 osób. Nabór na szkolenia już rozpoczęto na stronie www.bezpieczny-kierowca.pl

czytaj więcej... (kliknij)

2009-02-17 13:52

Zgodnie z art. 39 ustawy z 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 7.11.2008r nr 199 poz. 1227) uprzejmie informujemy, że Gmina Wałbrzych jest w trakcie aktualizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Wałbrzycha.
Z treścią projektu dokumentu pn.: "Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wałbrzycha na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015" można zapoznać się w siedzibie Wydziału Infrastruktury Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Dziale Gospodarki Komunalnej, przy ul. Matejki 1 w Wałbrzychu pok. nr 27, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 i na stronie internetowej UM.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-02-13 09:44

Skalne ogródki, zadbane parki albo ratowane przed rzeźnią konie. To tylko niektóre efekty akcji "Szkoły dla ekorozwoju", zainicjowanej przez Toyotę w Wałbrzychu. Szkoła, która zaproponuje najciekawszy projekt, otrzymuje na jego realizację od 4 do 6 tysięcy złotych.
- Rozpoczynamy kolejną edycję naszego programu - mówi Grzegorz Górski z Toyoty.
Która szkoła otrzyam w tym roku dofinansowanie, bedzie wiadomo w czerwcu.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-02-11 10:28

Od 9 lutego na terenie Wałbrzycha firma FPHU Adler Consulting prowadzi inwentaryzację materiałów azbestowych wraz z oceną stanu i stopniem pilności usunięcia.
Na każdej posesji, gdzie tego rodzaju materiały występują, zostanie sporządzona ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Materiały zgromadzone przez firmę FPHU Adler Consulting posłużą do przygotowania "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Wałbrzycha". W związku z tym uprzejmie prosimy Mieszkańców, Właścicieli i Zarządców Nieruchomości o współpracę z przedstawicielami firmy FPHU Adler Consulting i umożliwienie dokonania pomiarów wyrobów zawierających azbest.

czytaj więcej... (kliknij)