sowie

Akcje ekologiczne, ekologia w Wałbrzychu i okolicach. Dbaj o środowisko naturalne.

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Jedlina stawia na ekologię
2018-03-02 12:16

Do 5 marca mieszkańcy Jedliny - Zdroju mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od udzielenia gminie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wniosek musi zostać złożony na obowiązującym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami. Wnioski złożone po okresie naboru nie będą rozpatrywane. Formularze wniosków można pobrać w następujący sposób: za pośrednictwem strony internetowej www.jedlinazdroj.eu lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedlinie-Zdroju (Biuro Obsługi Klienta).


Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski (tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku). Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne: właściciele, współwłaściciele, najemcy nieruchomości i lokali mieszkalnych. Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana ogrzewania węglowego na: kotły opalane gazem, kotły opalane olejem opałowym, piece elektryczne, pompy ciepła. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 000 zł. Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, w godz. pracy urzędu (tel. 748455215 wewn. 30).

Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania.Autor: 30minut.pl


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: