sowie

Akcje ekologiczne, ekologia w Wałbrzychu i okolicach. Dbaj o środowisko naturalne.

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Wałbrzyskie Sprzątanie Świata 2009
2009-08-12 12:02

"Wszystkie decyzje, jakie podejmuje każdy z nas mają wpływ na środowisko – POMÓŻMY ZIEMI”. Jeżeli chcesz dołączyć się do akcji, posprzątaj swoją najbliższą okolicę i złóż deklarację swych działań. Pobierz z naszej strony „Przyrzeczenie Ekologa” - http://wok.walbrzych.pl/docs/eko.pdf , wypełnij je i dostarcz do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (ul. Andersa 185) do 31 sierpnia 2009 roku, w godzinach 9.00 – 15.00. Wśród osób, które odpowiedzą na nasz apel zostaną wylosowane trzy, które otrzymają upominki. Finał konkursu odbędzie się podczas tegorocznych Dni Wałbrzycha. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, bez względu na wiek.


Założenia akcji:
Celem ważniejszym od usuwania śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Zatem zachęcamy do uprzątania śmieci poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki. Ważna jest edukacja na ten temat, kontynuowanie działań o szerokim zasięgu, aby dbać o czystość swojej okolicy nie tylko w te dni, kiedy prowadzona jest akcja, ale i na co dzień.

Organizacja takiej akcji to nie tylko odwoływanie się do haseł ekologicznych, ale i do zasad społeczeństwa obywatelskiego, społecznej odpowiedzialności za wygląd najbliższej okolicy. To odwołanie się do jakości życia lokalnej społeczności, wspólnego działania dla wspólnego dobra. Jest to pomoc w przekazywaniu młodzieży pozytywnych wzorców ekologicznych oraz nawiązanie do właściwej hierarchii postępowania z odpadami.

JUŻ 18 WRZEŚNIA 2009 ROKU

zapraszamy delegacje szkół do wzięcia udziału w IV Konkursie „Ekologiczni Wałbrzyszanie”. Spotykamy się na Białym Kamieniu, na terenie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Andersa 185, aby posprzątać nasze miasto. Najlepsi zdobędą Puchar Przechodni Prezydenta Wałbrzycha i fantastyczne nagrody. W ten sposób wspólnie zainaugurujmy akcję "Sprzątanie Świata 2009".

Program:
Start godz. 10.00 – odprawa uczniów: wskazanie miejsc do sprzątania, rozdanie worków i rękawic,
- 10.30 – 12.00 sprzątanie,
- 12.15 – 13.15 wielkie mierzenie śmieci, konkursy ekologiczne, zabawa, poczęstunek,
- 13.15 – 13.45 – praca jury, dogrywki,
- 13.45 – 14.15– ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie pucharu Prezydenta Wałbrzycha (IV Konkurs „Ekologiczni Wałbrzyszanie) oraz nagród: 1 miejsce – nagroda o wartości 1000 zł, 2 miejsce- nagroda o wartości 750 zł, 3 miejsce – nagroda o wartości 500 zł,
- 14.15 – zakończenie.

O zwycięzcach poinformują regionalne media, które w tym dniu będą z nami!
Delegacje uczniów prosimy zgłaszać do 14 września 2009! Kontakt: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, instruktor Gabriela Kotfiła, tel. 074 666 43 61, gabriela@wok.walbrzych.pl.


Źródło: wok.walbrzych.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: